Bestyrelsen i Boldklubbens Venner


Bestyrelsen holder møde ca. 1 gang pr. måned.

Har du ris/ros eller forslag,

så kontakt en fra bestyrelsen

som så vil tage det med til næste møde. 

Bestyrelsen:


Formand: Kjeld Christensen

Kasserer: Angela Hansen

Medlem: Berit Petersen

Medlem: Sonja Asmussen

Medlem: Annette Kristensen

Medlem: Allis Skøtt

Medlem: Susan Nielsen

Medlem: Ole "Luppe" Nielsen

Medlem: Florian Born